Problemer med visningen? Åpne i nettleser
 
 
 
 
Frelsesarmeen Sandnes korps - fremsiden av bygget

Velkommen til årets andre nyhetsbrev fra Frelsesarmeen i Sandnes!

Vi håper at disse nyhetsbrevene som kommer ut litt dann og vann kan fungere både som en inspirasjon og informasjon i disse tidene vi lever i.

 
 
 Gudstjeneste Frelsesarmeen Sandnes

Kaffe-andakt

Som en følge av gjeldene anbefalinger og påbud fra regjeringen, kommunen og Frelsesarmeen er vi dessverre ikke i gang med vanlige gudstjenester enda. For øyeblikket har vi ikke lov til å samles mer enn 10 stykker på en gang. Det betyr at det ikke er Gudstjeneste søndag 24. januar.

 

Gudstjenesteutvalget (som du kan lese mer om litt lenger nede) har sydd sammen et konsept som vi kaller "Kaffe-andakt" som vi kommer til å kjøre søndag 31. januar og søndag 7. februar. Siden vi har begrensinger på antall personer som kan være til stede samtidig vil vi invitere inntil 10 personer til hver av disse samlingene. 

 

"Kaffe-andakten" vil bestå av sang (solo, duett eller sang over lydanlegget), bibellesning og andakt. Samlingen avsluttes med en kaffe-kopp med noe å bite i. Samlingen varer ca én time.

 
 
 
Gruppe - illustrasjon

Øvrige arrangementer og grupper

Så lenge vi har de begrensingene som vi har nå, kommer ingen av de andre arrangementer og grupper starte opp foreløpig. Det eneste som går av "ordinær" virksomhet nå er matutdelingen og Bønnens time.

 

Bibelhelgen med Magna og Jostein Nielsen som skulle vært lørdag 30. og søndag 31. januar er flyttet til første helgen i september.

 
 
 
Hjemforbund - logo

Gudstjenesteutvalg

Korpsrådet har satt ned et gudstjenesteutvalg som jobber med alt fra gjester til innhold på Gudstjenestene våre. Målet er at en får mer enheltlig og langsiktig plan for våre Gudstjenester.

 

Gudstjenesteutvalget består av Anny Løvdahl, Gunvor Asheim Røyneberg, Lilja Ånadal, Heidi Myksvoll Alvsåker og Sverre Petter Alvsåker.

 

Dersom du har innspill og tanker til Gudstjenester (enten det er besøk, innhold, temaer etc) er det bare å ta kontakt med en av de som er med i gudstjenesteutvalget.

 
 
 
Julegryte

Julegryten

Julegrytesesongen 2020 er over, og vi fikk et flott resultat på ca kr 550 000,- Det er litt mindre enn vi opprinnelig hadde håpet, men med tanke på slik 2020 har vært, så er vi svært godt fornøyd med dette resultatet.

 

Nå venter vi i spenning for å se hvor stor andel av de sentrale julegrytemidlene vi får. Det har seg nemlig slik at alt som samles inn sentralt via SMS, Vipps etc på sentrale nummer blir fordelt ut på alle korps ut fra hvor mye julegryte har gitt lokalt.

 

Selv om det var krevende å få dekket alle grytevaktene fordi det var så mange som dessverre ikke fikk lov til å stå grytevakt pga smittevern, så gikk det overraskende godt og det var ikke så veldig mange vakter vi måtte prioritere bort.

 
 
 
Kalender - illustrasjon

"Korpset vårt" - informasjonsblad fra Sandnes korps

Vi har ikke laget nytt "Korpset vårt" da vi vil avvente neste runde med informasjon om regler og påbud fra myndighetene slik at det blir mest mulig riktig program som kommer i bladet.

 
 
 

Smittevern

Det har vært et svært utfordrende år for den enkelte og for korpset som helhet. Koronapandemien har gjort mye med fellesskapene og samlingspunktene våre.

 

Det er utfordrende å drive planlegging når du aldri vet hva som er gjeldende retningslinjer til enhver tid. Det er også derfor at det har vært mange endringer i programmet så langt med avlysninger som av og til kommer på svært kort varsel. Korpset planlegger for en så normal drift som mulig, men vi må hele tiden følge de retningslinjer og anbefalinger som vi får fra Regjerningen, kommunen og Frelsesarmeen.

 

I skrivende stund har vi svært liten aktivitet fordi summen av anbefalinger og påbud fra regjeringen, kommunen og Frelsesarmeen setter store begrensinger. De aktuelle tiltakene vi har nå er satt til å vare til mandag 8. januar.

 

Når disse restiksjonene oppheves har vi likevel den "vanlige" meteren (minst) til alle rundt oss, og om vi i Gudstjenestesammenheng ønsker å synge sammen må vi opp til 2 meter avstand i alle retninger. Hvor lenge vi har "meteren" og "2-meteren" vites ikke, så vi må planlegge ut fra at disse følger oss en god stund videre.

 

Det er vårt store håp at selv om en er mektig lei smittevern, Korona, meter etc, så må vi ikke la det bli styrende for våre fellesskap. Med det så menes det at vi må være glade for at vi kan samles i den grad vi kan - og la heller det være vårt fokus. Vi må glede oss stort over muligheten vi tross alt har til å dele fellesskap med hverandre og dele fellesskap med Jesus!

 

Må vi stå sammen, ta vare på hverandre og be for alle de som sliter ekstra under denne pandemien. "Det blir bra" er et utsagn en kan høre - og vi tror at ting blir bra igjen. Kanskje ikke på samme måte som tidligere - men det blir bra likevel!

 
 
Nyhetsbrev - illustrasjon

Vil du ha nyhetsbrevet på epost med en gang det kommer nytt?

Dersom du trykker på "Jeg vil ha nyhetsbrev" og skriver inn navn og epost-adresse vil du få tilsendt nyhetsbrevet på epost  i samme øyeblikk som det legges ut på våre nettsider!

 
Jeg vil ha nyhetsbrev!
 
 
Hjertebibel

Et ord til slutt - Matteus 13, 24-30

Han la fram for dem en annen lignelse og sa: «Himmelriket kan sammenlignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Og mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. 

 

Da kornet skjøt opp og satte aks, kom også ugresset til syne. Tjenerne gikk til jordeieren og sa: ‘Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra?’ Det har en fiende gjort’, svarte han. Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ ‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere samtidig komme til å rykke opp hveten. 

 

La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.’»

 

 
 
 
 
 
 
følg oss
 
global   fb  
Frelsesarmeen Sandnes korps, Hoveveien 8, 4306 SANDNES . 51 62 27 42
 
Endre dine opplysninger  |  Meld deg av e-postlisten
MailMojo